Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Tiềm năng xuất khẩu khô mực cán nướng
-Tăng cường quản lý chất lượng giống thủy sản
-Lúa trên đất nuôi tôm đang phát triển tốt
-Diện tích nuôi cá đồng đang tăng mạnh
-Nông dân phấn khởi vào vụ lúa Đông Xuân
-Giải pháp giảm giá thành trong nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh
-Tiềm năng xuất khẩu khô mực cán nướng
- “Săn” cua đá ở hòn Đá Bạc
3,704
25.10.2019