Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm: Khát vọng làm giàu từ biển
(CMO Tỉnh Cà Mau có 3 mặt giáp biển, với ngư trường rộng và nằm ở vị thế “đắc địa, chiến lược”, lại gần tuyến hàng hải quốc tế nên có nhiều thuận lợi giao lưu, hợp tác kinh tế bằng đường biển, phát triển kinh tế biển, khai thác dầu khí và tài nguyên dưới lòng biển.
Để khai thác các thế mạnh ấy, thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp, chương trình hành động quan trọng, bám sát vào tình hình thực tế của địa phương. Qua đây, từng bước đánh thức các thế mạnh sẵn có về kinh tế biển, góp phần quan trọng trong vào việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
998
31.03.2022