Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm: Kinh tế - Xã hội 1 năm nhiều thách thức
(CMO) Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 5 năm trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 tác động tiêu cực đến các lĩnh vực, đời sống xã hội. Tuy không đạt chỉ tiêu tăng trưởng đề ra từ 6,5 đến 7%, nhưng bằng sự quyết tâm cao cao, tỉnh Cà Mau vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng gần 1%. Đó là một kỳ tích trong tình đại dịch bùng phát và diễn biến phức tạp.
776
29.12.2021