Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm tháng 11: Tôn sư trọng đạo
Chương trình Tiêu điểm tháng 11 có chủ đề "Tôn sư trọng đạo thời nay", với sự tham gia của ba khách mời:
-Tiến sĩ Nguyễn Minh Luân, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau.
-cô Trương Thị Hạnh, giáo viên Ngữ văn trường THPT Hồ Thị Kỷ.
-cô Chiêm Thị Nhung, giáo viên Ngữ văn trường THPT Đầm Dơi.
5,902
20.11.2017