Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm tháng 6: Báo chí Cà Mau thích ứng để phát triển
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, trong chuyên đề Tiêu điểm tháng 6 của báo Cà Mau điện tử hôm nay ngày 21/6/2018, từ ghi nhận thực tế yêu cầu tiếp nhận thông tin của bạn đọc, chúng tôi sẽ phản ánh những chuyển biến của các cơ quan báo chí của Cà Mau trong thời đại truyền thông đa phương tiện.
2,312
21.06.2018