Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm tháng 7: Những tác động khi thông tư 15 Bộ Y Tế có hiệu lực
Khi theo Thông tư 15 có hiệu lực, với việc điều chỉnh giá viện phí lần này, các cơ sở khám chữa bệnh bị ảnh hưởng do giảm nguồn thu về giá dịch vụ y tế. Song về phía người bệnh, giá dịch vụ giảm nên sẽ nhẹ gánh chi trả người bệnh, làm tăng quyền lợi của người có thẻ BHYT. Và trong lộ trình tăng lương cơ sở, phí BHYT sẽ có điều chỉnh đôi chút theo hướng tăng nhẹ đối với các đối tượng tham gia.
2,874
30.07.2018