Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm tháng 7: Vẹn tròn đạo lý uống nước nhớ nguồn
- Nghĩa tình trọn vẹn
- Điểm sáng chăm lo đối tượng chính sách
- Tri ân bằng việc làm cụ thể
- Thương binh tàn nhưng không phế
469
26.07.2022