Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm tháng 8: Xuất khẩu lao động - cơ hội đổi đời
Lao động Cà Mau phần lớn có xuất thân và gắn bó với nghề nông. Trong bối cảnh hiện nay, nhiều người lựa chọn gắn bó với mảnh đất, thửa ruộng của mình để lập nghiệp, một số khác lại chọn con đường ly hương, ly nông, ngược xuôi ngoài tỉnh mưu sinh.
-Thực trạng đào tạo nghề và giải quyết việc làm
-Xuất khẩu lao động – Cơ hội đổi đời
2,215
30.08.2018