Camau tv

Tiêu điểm
Tiêu điểm tháng 9: Liên kết, kết nối tạo sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ du lịch
Cùng với Mũi Cà Mau, Đất Mũi còn thu hút du khách với những cánh rừng đước, những sản vật của hệ sinh thái mặn. Các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đang khai thác hiệu quả những nét độc đáo của vùng đất này. Câu chuyện khai thác và xây dựng sản phẩm du lịch nhằm níu chân du khách gần xa đến và trở lại Đất Mũi phản ánh những phần việc mà ngành du lịch Cà Mau đã và đang hướng tới - liên kết, kết nối tạo sự đa dạng các sản phẩm, dịch vụ. Đó cũng là nội dung chính trong Chương trình Tiêu điểm tháng 9 của báo Cà Mau điện tử.
2,960
30.09.2018