Camau tv

Thời sự tổng hợp
Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết xây dựng đội ngũ trí thức
(CMO) Sáng ngày 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH, HĐH) đất nước. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chỉ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự hội nghị.
302
11.11.2022