Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Triển vọng dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, tôm đạt chứng nhận hữu cơ
-Thành lập Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu thụ nông sản
-Xuống giống hơn 35.300 hécta lúa hè thu
-Phát triển nghề thủ công mỹ nghệ
-Nhà vườn ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid - 19
-Triển vọng dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa, tôm đạt chứng nhận hữu cơ
2,703
25.07.2021