Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Triển vọng mô hình nuôi cá bớp lồng nhựa HDPE
-Chứng nhận nhãn hiệu “Chuối Xiêm sinh thái Cà Mau”
-Thực hiện 3.985 chỉ tiêu về phân tích, xét nghiệm, kiểm nghiệm
-Cơ giới hoá khâu thu hoạch lúa trên đất nuôi tôm
-Triển vọng mô hình nuôi cá bớp lồng nhựa HDPE
4,096
20.11.2019