Camau tv

Khoa học công nghệ và đời sống
Triển vọng từ nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn
(CMO)Từ nguồn vốn Khoa học và công nghệ, sau gần 3 tháng thực hiện, dự án sản xuất thử nghiệm “Nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 3 giai đoạn theo quy trình công nghệ Semi-biofloc tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân” đã được nghiệm thu với kết quả khá. Năng suất, kích cỡ tôm nuôi đều đạt mục tiêu dự án đề ra.
5,775
12.06.2020