Camau tv

Cà Mau / 7
U Minh: 1 phương tiện chìm do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới
(CMO)Do ảnh hưởng của 2 cơn áp thấp nhiệt đới, tuần qua, trên địa bàn huyện U Minh đã có 1 phương tiện tàu thu mua thủy sản bị chìm.
790
09.09.2019