Camau tv

Thời sự tổng hợp
Ủy viên bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh và đoàn công tác 468 của Bộ Chính trị làm việc tại Cà Mau
- Từng bước hoàn thiện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt.
- Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân về thăm quê hương Trí Phải.
- Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân thăm gia đình chính sách và tham quan mô hình kinh tế nông nghiệp.
23,104
10.07.2017