Camau tv

đồng hành cùng nhà nông
Vào vụ tôm chính
Hiện diện tích nuôi tôm công nghiệp trong tỉnh đã vượt hơn 9 ngàn hécta, riêng nuôi siêu thâm canh là trên 1.400 hécta, tập trung chủ yếu ở các huyện: Đầm Dơi, Cái Nước, Phú Tân. Bà con nông dân ở các vùng nuôi tôm đã gần như hoàn thành các khâu chuẩn bị cuối cùng để bước vào vụ nuôi mới. Bên cạnh những thuận lợi về lịch thời vụ thì người nuôi cùng còn nhiều băn khoăn trong tìm chọn giống chất lượng để đảm bảo cho vụ nuôi thành công. Chuyên đề đồng hành cùng nhà nông kỳ này sẽ dành phần lớn thời lượng phản ánh công tác chuẩn bị của người dân, chính quyền địa phương cũng như ghi nhận giá cả vật tư; khuyến cáo của ngành chuyên môn về vụ tôm mới
-Vào vụ tôm chính
-Ký kết 61 lượt hợp đồng hợp tác phát triển chuỗi giá trị ngành hàng tôm
-Mô hình nuôi tôm QCCT cải tạo đất bằng biện pháp sinh học cho hiệu quả cao
-Xuống giống lúa Đông Xuân
-Giá thức ăn tăng nhẹ
3,447
15.11.2018