Camau tv

Bảo Hiểm Xã Hội
Xã ven biển nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Từ ngày 10/8, thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế được quỹ BHYT thanh toán
-Ra quân tuyên truyền, vận động thực hiện BHXH, BHYT toàn dân
-Sở Kế hoạch và Đầu tư xác minh để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp
-Xã ven biển nỗ lực phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện
-Đưa chính sách vào cuộc sống
1,386
17.07.2020