Camau tv

Tiêu điểm : Tuần văn hóa - du lịch Mũi Cà Mau
Xây dựng Đảng - bài học lớn từ những câu chuyện nhỏ
(CMO)Tại Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng lần thứ Chín của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cà Mau khoá XV, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra vào năm 2017, một vấn đề bức thiết đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Phạm Bạch Đằng nêu ra: Vẫn còn tình trạng hộ nghèo trong hộ gia đình thuộc đối tượng là đảng viên, đây là điều khó có thể chấp nhận được. Cà Mau phải hạ quyết tâm là đến hết năm 2018, toàn Đảng bộ phải xoá hộ nghèo là đảng viên. Và với quyết tâm chính trị to lớn và nhận thức đúng đắn ấy, cho đến hết năm 2018, lực lượng đảng viên với gần 47.000 người đã đạt được mục tiêu không còn hộ nghèo.
4,111
29.03.2019