Camau tv

Tiêu điểm
Xoá điểm lẻ - Cần nhưng không thể vội
Năm học 2018-2019, thực hiện chủ trương sắp xếp lại hệ thống trường lớp, đội ngũ giáo viên, trong 3 tháng, Cà Mau đã xoá ghép được 149 điểm, về cơ bản đã tạo được sự đột phá trong việc sắp xếp lại hệ thống trường lớp.
Trong Tiêu điểm tháng 11 này, chúng ta cùng tìm hiểu, lắng nghe tâm tư của các bậc phụ huynh, giáo viên, các bộ quản lý giáo dục ở cơ sở và ý kiến, giải pháp từ lãnh đạo ngành giáo dục về xoá ghép điểm lẻ để có cái nhìn toàn diện về chủ trương này.
3,807
29.11.2018